Vores kvalitetspolitik

I Grøn Fokus er sikring og løbende forbedring af service, image og produkter en vigtig del af vores dagligdag. Vi søger gennem målrettet uddannelse af medarbejderne, at øge deres bevidsthed omkring kvalitet i alle dele af værdikæden.

For os betyder kvalitet i værdikæden, at vi indfrier vores kunders krav og forventninger. Vores kunder skal opleve tryghed og kvalitet for pengene.

 

Vi arbejder med kvalitet ved at

  • Uddanne vores medarbejdere, og herved skabe en stærk fælles vinder kultur, som sikrer en høj
  • Lægge mest mulig kompetence og ansvar ud i linje funktionerne
  • Have sporbarhed på råvarer, ingredienser og færdigvarer. Arbejde hen imod fuld sporbarhed fra jord til bord
  • Overholdelse af den til enhver tid, gældende lovgivning
  • Opnå økonomisk resultat, der på kort sigt og navnlig lang sigt, sikrer virksomhedens udvikling og eksistens, samt tilfredsstiller ejerkredsen
  • Alle procedurer og instruktioner er beskrevet i så enkelt og klart sprog, at alle brugere umiddelbart kan forstå dem
  • Løbende evaluere og forbedre vores ledelsessystem