Om Grøn Fokus

Grøn Fokus blev etableret i 1999 for at fremme udviklingen af det økologiske landbrug ved bl.a. at skabe gode betingelser for en øget produktion og afsætning. For at gennemføre dette i praksis, har vi beskrevet et ”manifest” på seks punkter, der skal virke som guidelines i vores virksomhed i det daglige arbejde. Manifestet er som sådan upolitisk, og det fungerer blot som en guideline for vores arbejde med økologi og som grossist på et professionelt foodservice marked.

Øko-manifest

Herunder kan du se vores øko-manifest, som vi arbejder efter.

ØKOnomi

ØKOnomi

Grøn Fokus medvirker til at sætte fokus på de reelle værdier og ikke kun værdier i snæver økonomisk forstand. Naturen er vores resursebank. En af vores opgaver er at påvirke vores samarbejdspartnere, herunder producenter, leverandører og kunder til en forståelse af sammenhængen mellem resurser, forbrug og økonomi. Vi er altså et led i en fødevarekæde, hvor det er vigtigt at holde alle led stærke.

Produktion og afsætning

Produktion og afsætning

Grøn Fokus medvirker til at sikre en stabil, tillidsbaseret tilstand, hvor producenten er sikret afsætning af sine varer til fair og stabile priser, og kunden er sikret en stabil vareforsyning. For at alle står tilbage med en følelse af, at kvalitet og pris står i et fornuftigt forhold til hinanden, er det endvidere vores opgave at vejlede vores samarbejdspartnere til at forstå, at fødevarer er værdifulde.

Dyrk dansk

Dyrk dansk

Grøn Fokus prioriterer danske fødevarer, først og fremmest fordi det giver god mening at dyrke, det man spiser, dér hvor man bor. Det fremmer lokal produktion til gavn for vores landbrugsjord, vandmiljø, den vilde flora og fauna, grundvandet og naturen i sin helhed samt beskæftigelsen.

Dyrvelfærd og etik

Dyrvelfærd og etik

Mennesket spiser kød i større eller mindre grad. Vi har derfor pligt til at sørge for, at dyrene har et godt liv frem til det tidspunkt, de må lade livet for os – hele vejen. Vi arbejder også i retning af, at dyrene skal lade livet under ordentlige forhold, hvilket, isoleret set, også kan betyde noget for kvaliteten af kødet.

Producent- og kundepleje

Producent- og kundepleje

Grøn Fokus sidestiller producent- og kundepleje. For os er det lige så vigtigt at have en tilfreds producent som en tilfreds kunde. Vi skaber en tillidsbaseret relation mellem producent og kunde, hvor gensidig respekt og forståelse for hinandens arbejde er vigtige nøgleord, og hvor indgåede aftaler bliver overholdt.

Meningsfyldt arbejde

Meningsfyldt arbejde

Grøn Fokus har en vision om at skabe en god og meningsfuld arbejdsplads for alle medarbejdere. Som medarbejder har man forståelse for den økologiske tankegang og respekterer og arbejder ud fra de seks teser, der er nævnt i herværende manifest. Man søger ind hos os, fordi man er en holdspiller og vil være med til at forandre til det bedre, fordi det giver mening i sig selv at være en del af en større bevægelse i flere betydninger.

Blive kunde hos Grøn Fokus

Vi har alt inden for økologi til dit professionelle køkken, og hos os får du altid dine varer til tiden.

Bliv kunde

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close