Manifest for Grøn Fokus

Grøn Fokus blev etableret i 1999 for at fremme udviklingen af det økologiske landbrug ved bl.a. at skabe gode betingelser for en øget produktion og afsætning. For at gennemføre dette i praksis, har vi beskrevet et ”Manifest” på seks punkter, der skal virke som guidelines i vores virksomhed i det daglige arbejde. Manifestet er som sådan upolitisk.

1. ØKOnomi

Grøn Fokus medvirker til at sætte fokus på de reelle værdier og ikke kun værdier i snæver økonomisk forstand. Naturen er vores resursebank. En af vore opgaver er at påvirke vore samarbejdspartnere herunder producenter, leverandører og kunder til en forståelse af sammenhængen mellem resurser, forbrug og økonomi. Vi er altså et led i en fødevarekæde, hvor det er vigtigt at holde alle led stærke.

2. Produktion og afsætning

Grøn Fokus medvirker til at sikre en stabil, tillidsbaseret tilstand, hvor producenten er sikret afsætning af sine varer til fair og stabile priser og kunden er sikret en stabil vareforsyning. For at alle står tilbage med en følelse af at kvalitet og pris står i et fornuftigt forhold til hinanden, er det endvidere vores opgave at vejlede vores samarbejdspartnere til at forstå, at fødevarer er værdifulde.

3. Dyrk dansk

Grøn Fokus prioriterer danske fødevarer, først og fremmest fordi det giver god mening at dyrke det man spiser, dér hvor man bor. Det fremmer lokal produktion til gavn for vores landbrugsjord, vandmiljø, den vilde flora og fauna, grundvandet og naturen i sin helhed samt beskæftigelsen.

4. Dyrevelfærd og etik

Mennesket spiser kød i større eller mindre grad. Vi har derfor pligt til at sørge for, at dyrene har et godt liv frem til det tidspunkt, de må lade livet for os – hele vejen. Vi arbejder også i retning af at dyrene skal lade livet under ordentlige forhold, hvilket isoleret set også kan betyde noget for kvaliteten af kødet.

5. Producent- og kundepleje

Grøn Fokus sidestiller producent- og kundepleje. For os er det lige så vigtigt at have en tilfreds producent som en tilfreds kunde. Vi skaber en tillidsbaseret relation mellem producent og kunde, hvor gensidig respekt og forståelse for hinandens arbejde er vigtige nøgleord og hvor indgåede aftaler bliver overholdt.

6. Meningsfyldt arbejde

Grøn Fokus har en vision om at skabe en god og meningsfuld arbejdsplads for alle medarbejdere. Som medarbejder har man forståelse for den økologiske tankegang og respekterer og arbejder ud fra de seks teser, der er nævnt i herværende manifest. Man søger ind hos os, fordi man er holdspiller og vil være med til at forandre til det bedre, fordi det giver mening i sig selv at være en del af en større bevægelse i flere betydninger.©Grøn Fokus
Bjergsted september 1998/revideret maj 2016